O třídě - Méďové

Třída dětí ve věku 2 - 4 let

 

Vyučující  -  Hana Kovářová

                     Zdeňka Vildová

Asistent pedagoga: Zuzana Komůrková

Režim dne:

 6,30   -    8,30        hry a činnost podle výběru ve třídě Klaunů

 8,00                       odchod dětí do třídy Méďů

 8,30   -    8,45        ranní cvičení

 8,45   -    9,00        hygiena a přesnídávka

 9,00   -    9,30        společná činnost podle věku doplňovaná volnou hrou

 9,30  -    11,30       příprava a na pobyt venku a jeho realizace

11,30  -   12,00       hygiena a oběd ve třídě Klaunů

12,00  -   12,15       hygiena a příprava na odpočinek ve třídě Méďů

12,15  -   14,00       odpočinek a spánek – starší děti odpočívají kratší dobu

14,00  -   14,30       úprava, hygiena, svačina

14,30  -   16,00       odpolední hry a zájmová činnost ve třídě Klaunů

 

Časy jídel jsou závazné, jinak je denní program flexibilní. Pružně reagujeme na situaci ve třídě.

 

Informace z třídního  vzdělávacího plánu :

               

          Ve školním roce 2019 - 2020 budeme pracovat podle tématu „Cirkus“.  Pro mladší děti budou úkoly i obsahy zjednodušovány.

            Do plánu tradičně přidáváme povídání o novém měsíci - v jeho první den; narozeniny dětí a další příležitostné akce MŠ. Zaměřujeme se na ekologickou a polytechnickou výchovu. Máme kolem sebe krásnou přírodu, chceme ji dětem přibližovat v různých formách – pokusy, pozorování, tvoření z přírodnin, tvoření ze dřeva … Navštěvujeme semináře a programy s ekologickou tématikou, jsme v síti Mrkvička.

     Využíváme vlastní kopírky a zásoby pracovních listů.

       Některé nadstandartní aktivity :

  • upřednostňujeme divadelní představení v naší MŠ a zaměřujeme se i na kvalitu představení
  • podporujeme akce rozšiřující znalosti dětí - dny otevřených dveří, výlety
  • dopravní čtvrtky – pravidelně jezdíme na dopravním hřišti před MŠ

rozšiřujeme znalosti o dopravě dalšími způsoby, využíváme zásoby obrazového materiálu. Děti se pravidelně zúčastňují dopravních soutěží v Č. Budějovicích a J. Hradci

  • realizujeme společně se ZŠ tvořivé dílny pro veřejnost / vánoční a velikonoční /

 

Během roku dodržujeme oslavy narozenin dětí. Každý měsíc navštěvujeme Obecní knihovnu v Plavsku a půjčujeme si knihy, sportujeme na školním hřišti, vydáváme se do lesa a pozorujeme ho v jeho proměnách. Máme možnost pracovat v dřevodílně, nebo využívat přírodní zahradu za MŠ.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz