SUNFLOWER GAMES, 20.1.2015

Účastníci: ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou,  ZŠ a MŠ Popelín, ZŠ a MŠ Velká Lhota

               ZŠ a MŠ Staré Město pod Landštejnem,  ZŠ a MŠ Plavsko

                            075

8.30   ÚVOD - přivítání, organizační informace – časový plán, kritéria a způsob hodnocení jednotlivců a týmů jednotlivých škol

          ICEBREAKING píseň „If you´re happy“

- minikonverzace s anglicky mluvícím lektorem Mikem (Jména účastníků i jejich p. uč. - napsat na kartičky. Škola, odkud kdo je, ze které třídy kdo je, komu je kolik let, ..

- Mike říká příběh, týmy škol poslouchají a sestavují obrázkový příběh podle poslechu, kontrola společně - ústně

9.00 – 10.00 ČÁST 1 – jednotlivci podle ročníků (3.,4. a 5.)

         tři stanoviště: poslech/mluvení/čtení a psaní - vždy po 20ti minutách se vystřídá ročník     na stanovišti, kde plní předem připravené úkoly – oprava podle klíče a bodování p. uč. z doprovodu účastníků

10.00 – 10.15   PŘESTÁVKA

10.15 – 11.00 ČÁST 2 - školní týmy

           sestavit rozhovor „Nakupování“, p. uč. mohou pomoci s přípravou rozhovoru – detaily

           k úkolu má každý tým písemně před začátkem přípravy s dispozici

          na přípravu je 15 minut, na předvedení max. 2 minuty, pořadí předvedení – v abecedním

           pořadí křestního jména příslušné p.uč.

           hodnotí p. uč. z doprovodu účastníků

11.00 – 11.15 PŘESTÁVKA

11.15 – 11.30 VYHODNOCENÍ

          předání účastnických listů a odměn za účast v  SUNFLOWER GAMES týmům i jednotlivcům

           vyhlášení vítězů jednotlivých ročníků – předání odměn a účastnických listů

           vyhlášení vítězného týmu ze 2. části a předání odměn a účastnického listu

 

sunflower 1sunflower 2sunflower 3

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz