Projekty

STRÁŽCI LESA, 1.a 2. část, 5.- 6.9.2018

„V té dávné době, v níž začíná vypravování o starém a památném lese, byla naše země Českým královstvím. Kolem hranic bylo toto království chráněno nepřístupným hvozdem. Tím vedly do sousedních zemí úzké cesty, po kterých se mohli vedle sebe projet dva jezdci na koních nebo naložený kupecký vůz.
Tento mohutný, rozsáhlý les poskytoval domov mnoha zvířatům, ptákům, pavoukům i různému hmyzu. Vedle sebe žilo mnoho živočichů a rostlin, pro které byl les bezpečným domovem, sloužil jako obživa a dodával pocit bezpečí…
Hluboké lesy v dávných časech pokrývaly většinu království, avšak již v těchto dobách lidé stavěli své příbytky z dřeva a na vykácených místech začaly vznikat osady. Jak lidí přibývalo, osady se zvětšovaly a les se začal stávat čím dál více potřebným i pro člověka..
Staré přísloví praví, že kdo chce lesu porozumět, měl by se ho nejdříve naučit poslouchat.
Pojďme se vrátit zpět do minulosti - do časů království. Pojďme společně naslouchat zvukům lesa.  Pojďme si vytvořit svůj vlastní tajemný, mohutný, silný, kouzelný hvozd, kde se budeme cítit nejen my, ale i jiní obyvatelé lesa bezpečně a příjemně.....“  Toto praví kniha: Tajemství starého dubu, Marie Hrušková,2007.

Pro úvodní část naší celoroční hry byl inspirací příběh stromu z písně "Strom" (folková skupina "Popelky" z Litvínova tu píseň v roce 1977 složila a hrála). Je to o tom, že byl zbytečně pokácený jeden strom.....

Fotografie v sekci "Fotografie ZŠ" vám napovědí, jaký příběh jsme vytvořili my.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz