Úplata za vzdělávání

Základní částka pro dítě ve třídě s celodenním provozem - 210,- Kč měsíčně

 

Číslo účtu: 604200329/0800

Platit lze jednou částkou za celý školní rok, dvakrát za rok nebo měsíčně. U každé platby uvádějte jméno dítěte do zprávy pro příjemce.

Pokud nebude vaše dítě delší dobu docházet do mateřské školy a bude mít řádně omluvenu docházku, může rodič nebo zákonný zástupce požádat ředitelku školy o snížení příspěvku.