Naši organizaci tvoří dvojtřídní základní škola s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřská škola. Příjemné a klidné prostředí jihočeské vesnice velkou měrou přispívá ke klidnému chodu naší školy. Děti mohou využívat nejen prostory školy a školky, ale i prostory vybudované a spravované obcí, jako je víceúčelové hřiště za školou, dětské hřiště s herními prvky na návsi před školou, velké fotbalové hřiště na okraji obce. Školáci využívají k relaxaci, odpočinku nebo hrám školní dvůr vybavený trampolínou, pingpongovým stolem, nechybí samozřejmě pískoviště. Za příspěvku Nadace Partnerství a velké podpory Občanského sdružení Vespolek byla za budovou mateřské školy vybudována Kouzelná zahrada. Jedná se o přírodní zahradu s jezírkem, vodní hrou, ohništěm, kopcem na sáňkování, vrbovým tunelem a další spoustou prvků. Neméně oblíbené je i dopravní hřiště, které jsme vybudovali s pomocí grantu Jihočeského kraje na zahradě mateřské školy.

Všechny tyto prostory pomáhají vytvořit atmosféru rodinné školy, prostředí, v němž se cítí dobře děti, rodiče i učitelé, kde se společnými silami snažíme najít v každém dítěti to nejlepší a povzbudit ho k co nejlepším výsledkům.

From Address:
nebo Map