Učíme se hrou - Berušky

Přírodní živel :  VODA

 • oslava svátku sv. Mikuláš
 • výroba čerta a anděla z krabic od bot
 • Mikulášská nadílka

IMG 6431

IMG 6563

 • tvoříme výrobky na vánoční jarmark
 • zdobení stromečku ve třídě
 • zdobení stromečku v lese pro zvířátka

IMG 6602

IMG 6527

P1620877

 • Vánočmí besídka
 • návštěva kina v Třeboni - " Když draka bolí hlava"
 • vánoční nadílka

IMG 6732

IMG 6775

IMG 6762

Přírodní živel VZDUCH

 • svátek Dušičky, vzpomínání 
 • využití větru, pokusy se vzduchem ve třídě 

UNADJUSTEDNONRAW thumb 29a2b

 • dopravní výchova v JH v DDM

UNADJUSTEDNONRAW thumb 29951

UNADJUSTEDNONRAW thumb 29957

 • výroba větrníků ( polytechnická výchova ) - zatloukání, řezání, vrtání 
 • UNADJUSTEDNONRAW thumb 29965UNADJUSTEDNONRAW thumb 29962
 • lesní vycházky
 • UNADJUSTEDNONRAW thumb 29971
 • sokolníci s dravci 

UNADJUSTEDNONRAW thumb 2998c

 • zimní obrázky s doplňováním zimního oblečení
 • zdobení vánočních truhlíků

UNADJUSTEDNONRAW thumb 299a0

UNADJUSTEDNONRAW thumb 29a0e

 • grafomotorická cvičení
 • diktáty do tabulky - pojmy : pod, nad, nahoru, dolů
 • divadlo Africká pohádka v MŠ 

UNADJUSTEDNONRAW thumb 299df

PŘÍRODNÍ ŽIVLY: VZDUCH

Drak

 • dělení do skupin podle barev, reakce na danou barvu
 • seznamování s geometrickými tvary
 • rozpoznávání emocí: smutný, veselý, zamračený…
 • divadelní představení O drakovi – divadlo Ludmily Frištenské
 • vázání uzlů
 • předmatematické představy – počty do deseti

IMG 5394

IMG 5389

IMG 5424

IMG 5433

IMG 5515

 

Dechové hudební nástroje – posvícení

 • dechové cvičení v rámci logopedické prevence – dlouhý a krátký nádech i výdech
 • nácvik písně Zajícova trumpeta
 • tvoření kaštanových věnečků, navlékaní na drát
 • vytleskávání rytmu písně
 • tradice posvícení, pečení koláčů, práce na poli
 • vystoupení saxofonisty

IMG 5488

IMG 5494

IMG 5561

Barvy podzimu

 • hledání barev dle zadání
 • rozlišování na odstíny
 • nácvik písně o podzimu s varhaním doprovodem
 • skládání listů z dílů, jejich poznávání a přiřazování ke stromům
 • tvoření obrázků z přírodnin
 • hry s barevnými ozvučnými trubkami, skládání podle velikosti, zvuku i barev
 • představy – využití barevných víček, pojmy stejně, více, méně, o jeden víc, míň
 • otiskování namalovaných listů na papír tvoření listových skřítků
 • Hnědý den – formou stanovišť s tvořením, výstava hnědých věcí, hledání hnědých věcí

IMG 5605

IMG 5612

IMG 5689

IMG 5692

IMG 5712

IMG 5717

IMG 6019

IMG 5964

PŘÍRODNÍ ŽIVLY, VZDUCH

 • seznámení s kamarády, značkami a pravidly
 • pohádka O holčičce Zemi
 • učíme se písničky o živlech + doprovázené pohybem
 • náš dům, náš domov

IMG 5037

IMG 5054

IMG 5062

IMG 5084

IMG 5149

 

OVOCE

 • pohádka O rozmazlené hrušce – doprovázená pohybem
 • trénink zrakové paměti s obrázky ovoce v řadě
 • práce s mikroskopem -> pozorování struktury, šťávy, pecky
 • básnička O červíkovi
 • sluchová paměť – řazení ovoce za sebe, postupné přidávání
 • krájení a sušení ovoce
 • grafomotorická cvičení – ovocný strom (svislé čáry, kruhy..)
 • procvičování pojmů více x méně
 • rytmizace
 • básnička houpy hou
 • písnička Ukaž se mi jablíčko
 • třídění ovoce podle pecky a jadérka exotické x tuzemské

IMG 5166

IMG 5168

IMG 5180

IMG 5227

IMG 5231

IMG 5274

 

DRACI

 • homonyma, vysvětlení pojmů
 • výroba papírových draků překládáním
 • procvičování pojmů delší x kratší
 • stupňování
 • modelování draků na dřevěné destičky
 • písnička O drakovi s doprovodem na hudební nástroje a pohybem s větrnými šátky
 • procvičování geometrických tvarů, barev
 • vyjadřování a pojmenovávání emocí – smutný, veselý
 • vázání uzlů
 • pracovní listy

IMG 5372

IMG 5379

IMG 5384

Endele , bendele, tak i tak,

budeme si spolu hrát.

Na honičky, na pohádky,

poletíme tam a zpátky.

Spojíme se dohromady,

máme tu své kamarády.

Už to jede, už to jede, už to jede…

Stát!

Není kam se hnát.

Endele, bendele, tak i tak,

budeme si spolu hrát

 MG 2326

Září

NARODIL SE CHLAPEČEK MALÝ JAK TVŮJ PALEČEK

František Hrubín

NARODIL SE CHLAPEČEK

MALÝ JAK TVŮJ PALEČEK,
V NÁPRSTKU HO VYKOUPALI,VE SKOŘÁPCE KOLÉBALI:
SPI,PALEČKU,SPI !

NEROSTL A ZŮSTAL TAK.
Z MAKOVICE SNÍDÁ MÁK,
JEDEN MÁČEK,DRUHÝ,TŘETÍ
A MÁ PO SNÍDANI, DĚTI,TOLIK MÁLO JÍ.

JAK SI HRAJE?NEMÁ S KÝM.
PEJSEK VRČÍ:JÁ TĚ SNÍM!
KOČKA SI HO S MYŠKOU PLETE.
POZOR ŽE HO ZAŠLÁPNETE! JE TO CHUDINKA.

MÁMA VOLÁ BABIČKU:
CO DÁM TOMU ČLOVÍČKU,
ABY ROSTL JAKO Z VODY,
DOŽIL SVĚTA BEZ NEHODY? CHUDÁK MAMINKA!

BÁBĚ SLOVA POPŘÁLI:
TEN TVŮJ SYNEK ZAHÁLÍ,
DEJ MU PRÁCI,POROSTE TI,
JAKO ROSTOU JINÉ DĚTI,PRÁCE JE TU DOST!

NA STOLE DNES PALEČEK
SBÍRÁ KAŽDÝ DROBEČEK
PO CHLEBĚ ČI PO KOLÁČI.
CO SE ZA DEN NAOTÁČÍ MÁMĚ PRO RADOST!

HRÁŠKU,KULI,KULILÍČ,
KUTÁLEJ SE JAKO MÍČ,
NA DVĚ MISKY PŘEBERU TĚ,
UŽ SI NA TĚ DĚLÁM CHUTĚ, KULI,KULILÍČ.

KDYŽ MU ZBUDE CHVILIČKA,
HONÍ MOUCHY OD MLÍČKA:
LEŤTE MOUCHY NENECHAVÉ,
MÁMA CHCE MÍT JÍDLO ZDRAVÉ, ŠŠŠŠŠŠ,AŤ JSTE PRYČ!

ROSTE,ROSTE VÍC A VÍC
Z RUKÁVŮ I Z NOHAVIC,
KDYŽ SI CHCE HRÁT,KOČKU CHYTÍ,
NÁPRSTEK JE ZASE V ŠITÍ, UŽ MÁ VANIČKU.

UŽ TO NENÍ CHLAPEČEK
MALÝ JAK TVŮJ PALEČEK,
PŘEROSTL UŽ VŠECHNY CHLAPCE,
DÁVNO NESPÍ VE SKOŘÁPCE. KOUKEJ,HONZÍČKU !

 • Vítání a zapojování nových dětí, seznamování se.
 • Bydliště a jména kamarádů
 • Všichni byli miminka.
 • Využití pracovního listu podle básně, tvoříme palečky do skořápky, koláče s pojmy polovina.

 

A 3 Narodil se Paleček 17A 3 Narodil se Paleček 18

A 3 Narodil se Paleček 15

A 3 Narodil se Paleček 16

 

O poslední vlaštovce - Eduard Petiška

 • Vlaštovka také opouští domov
 • Poznáváme vlaštovku, vyprávíme o jejím životě
 • Píseň " Vlaštovičko, leť" ,
 • Báseň " Na dráty se slétly vlaštovičky" - notová osnova
 • Začíná podzim - otiskování barev podzimu a kreslení vlaštovek
 • Práce se dřevem a přírodninami - podzimní rámeček

B Vlaštovka 7

B Vlaštovka 8

B Vlaštovka 9

O panence, která tence plakala - Josef Čapek

 • Vytváření pravidel třídy
 • Každá věc má své místo - prostorové pojmy
 • Hra na obchod
 • Uvolnění ruky - grafomotorika
 • Tvoření zdrobnělin.

C Panenka 2 1

C Panenka 2 2

 

Říjen

 

Princeznička na bále poztrácela korále - František Hrubín

Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále!
Přines nám ty korále!
Honzík běžel za horu
nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále,
Nesu vám ty korále!
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

 • Práce s textem pohádky, podporování fantazie
 • Počet do 10, porovnávání velikosti,
 • Říkadlo s pohybem " Koulela se ze dvora"
 • obkreslení postavy a vyzdobení šatů tiskátky z brambor
 • Kreslíme pytel a vytrháváme brambory, porovnáváme těžší -  lehčí
 • Sklizeň podzimních plodin.

D Princeznička na bále 7 6

D Princeznička na bále 7 2

 

Koulela se ze dvora

(ruce máme před sebou,
motáme s nimi a jako „kutálíme“)
Takhle velká brambora.

( rozpažíme )
Neviděla, neslyšela,
(dlaněmi zakryjeme oči, uši)
spadla na ni závora.
(dvakrát tleskneme rukama před sebou)
Kam koukáš, ty závoro?

( z dlaní uděláme kukátko )

Na tebe, ty bramboro!

(pravou rukou se vztyčeným
ukazovákem děláme „ty,ty, ty“)
Kdyby tudy projel vlak,
(krouživými pohyby rukou
předvádíme „vlak“)
byl by z tebe bramborák!
(tleskáme do rytmu před sebou , jako když obracíme )

D Princeznička na bále 7 5

D Princeznička na bále 7 9

 

O veliké řepě

23432583 10204229170646573 1840339400 o

 

 • vjemová cvičení s řepou = čich
 • sluchová paměť = rozbor textu, opakování
 • nácvik písně Velké myší dovádění, tanec k této písni 

Honily se myšky spolu,

kolem židle kolem stolu.

 

Zpívaly si ó la lá, tralala a tralalá.
 
Zpívaly a dováděly,
velkou radost z toho měly.
Zpívaly si ó la la kočka právě stonala.

 

 • seznámení se s artefilitikou =  skládání obrázku ze semínek kamarádovi na dlaň

IMG 20171012 101541

 • mabla čajovými sáčky - pole pro řepu, výroba papírových řep, vymalovávání prstovými barvami. Vytrhávání papírových listů k řepě

O Otesánkovi

 • Seznámení se s pohádkou K. J. Erbena – využití ilustrací k řazení podle děje

 • Veršovaná pohádka F. Hrubína – hledáme rozdíly v obsahu

 • Zaměřujeme se na zdravou výživu, potravinová pyramida

   

 • Třídění zdravých a nezdravých potravin  –  modelování  rozdílného výrazu v obličeji

   

 • Vycházka do lesa, hledáme špalík, co připomíná Otesánka

   

 • Stavění lesních domečků

   

 • Naučíme jíst Otesánka zdravě

   

 • Kreslení Otesánka – obtahování tuší, vymalování vodovkami, vystřihování zdravé stravy a dolepení do bříška

P1560353 1

 

IMG 20171018 104501

 

P1560344

 

P1560346 kopie

 

P1560352

 

Vrabci

 • logopedická cvičení formou jazykolamů
 • obrázkové čtení jazykolamu
 • modelování ptáčka, procvičování jemné motoriky
 • tvoření vrabečka z papíru namačkaného do punčoch, vázání uzlů

23798874 10204285432733090 19392671 o

 

23825550 10204285431493059 267221251 o

 

Listopad

 

Připomenutí dne „ Památka zesnulých“.

 • život lidí a také např. zvířátek, se kterými se loučily
 • volíme přiměřenou formu k věku dětí
 • společná práce při vydlabávání dýňáka – podzimní zvyk - nejvíce svítí ráno, když přicházejí první děti

 

 

1 dýňák 1

 

Myslivec ve školce

 • setkání s myslivcem, panem Bočkem

 • povídání o zvěři, která žije v přírodě okolo nás

 • společná příprava výstavy o myslivosti z trofejí a věcí co k tomu patří

 • všecho přinesly děti z domova

 

2 myslivec v MŠ 2

 

3 myslivecká výstava 2

 

Polámal se mraveneček

 • vedeme k vnímání přírody a života v ní

 • také malá zvířátka jsou velmi užitečná

 • pohádku využíváme nejen k připomenutí o životě mravenců, ale také kamarádství

 • ukazujeme si i další lesní zvěř, popisujeme, určujeme rozdíly, způsob života

 

Svatý Martin a husy

 • seznámení dětí s legendou o sv. Martinovi
 • pranostiky a pořekadla
 • česání, krájení a sušení křížal z jablek ze školkové zahrady
 • draní peří, lidové tradice, přiblížení minulosti - děti si zkouší "draní peří" z papíru

24209721 10204322479659240 1270925169 o

 • tvoření papírových hus různými technikami 

P1560355

 

24321682 10204322480019249 173706606 o

 

 • tvoření bílého koně pro Martina technikou rozpouštěný barev do KLOVATINY

P1560395

24323731 10204322479979248 2043404649 o

 • nácvik písně o sv. Martinovi, doprovod na hud. nástroje, které se děti vystřídaly a proměnily se na orchestr 

P1560403

 

O Smolíčkovi

 • spojení zimy, studená modrá barva
 • pohádka byla využita k prožitkovým hrám

5 Smolíček 1

5 Smolíček 2

5 Smolíček 3

Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

 • trénink jemné motoriky
 • malba tuší
 • pokusy se sluneční energií - Bystrozraký
 • artefiletika - ztvárnění postav z pohádky vlastními těly

30414776 10204829553255763 7723801277951377408 o

 

Prosinec

 

Mikuláš, čert a anděl v MŠ

P1560949

 

Čert a Káča

 • otázka dobra x zla
 • rytmizace, vytleskávání

30264326 10204829552855753 8292978178037645312 o

Vánoční pohádka

 • příprava na Vánoční besídku
 • zdobení stromečku
 • pečení cukroví
 • kytara v MŠ

30441642 10204829553335765 2942816728276533248 o

30262162 10204829554095784 2487265172280836096 o

30411719 10204829553775776 103648500134182912 o

IMG 3848

Těšíme se na Ježíška

 • Vánoční nadílka
 • zdobení stromečku pro zvířátka v lese
 • připomenutí vánočních zvyků a tradic
 • výlet do Třeboně do kina na pohádku Maxinožka
 • divadelní představení v Plavsku - Kejklířské divadlo Vojty Vrtka : Zpátky do Betléma 

fotky jsou vložené ve fotogalerii

Leden

 

O dvanácti měsíčkách

 • prožitkové hry
 • poznávání stejných názvů měsíců - najdi kamaráda se stejným nápisem
 • tvoření měsíců - rozeznávání ročních období
 • hledání protikladů

30415047 10204829614777301 8252340717901316096 o

30411649 10204829614657298 6978923184250683392 o

30262142 10204829614977306 1547565571032219648 o

Ptáci v zimě, ptáci u krmítka

 • četba a rozbor pohádky "O lakomém kosu"
 • prostorová orientace
 • sluchové cvičení
 • píseň "Vrabec vrabce štíp" - rytmizace hrou na prsty
 • logopedické hry na trénování písmenka " R "
 • tvorba ptáčka z přírodnin

IMG 2858

IMG 2879

IMG 2863

O zlaté rybce

 • hmatová cvičení
 • písmenkové přesmyčky
 • divadlo " O rukavičče "
 • fantazie - moře a přání
 • sestavování příběhu dle obrázků

30265212 10204829650258188 705637837965361152 o

30414803 10204829649818177 6885312258910453760 o

30441601 10204829649898179 5201172392927297536 o

30264991 10204829650018182 6814303367037190144 o

 

Únor

 

O Šípkové Růžence

 • logopedické cvičení písmenka " L " a " R "
 • povolání -  Proč je důležité pravocat? 
 • povolání na hradě
 • hrajeme si na švadleny - přední steh

IMG 3018

IMG 3026

IMG 3025

30411942 10204829678778901 5340389900946505728 o

Řemeslo má zlaté dno

 • blíží se Masopust - maškary, řemeslníci
 • předměty z povolání - které k sobě patří a kdo je používá
 • Karneval v MŠ
 • navození atmosféry teoretické pečení koblížků 
 • 30262108 10204829671938730 7672579755677319168 n

O Sovách

 • pohádka " Jak se sovy naučily zpívat "
 • sluchové cvičení zvuky ptáků - jak se který pták ozývá
 • zvukové bingo
 • popis zimních obrázků

30264676 10204829675778826 2230355084925992960 o

30442603 10204829675938830 8779956039802945536 o

30414769 10204829676058833 8470101048776720384 o

 

O kohoutkovi a slepičce

 • trénink pozornosti a paměti - vyprávení pohádky popleteně - děti musí najít chybu
 • hra na biograf - urči písmenko, které se objevilo
 • zrakové cvičení se slovem KOHOUT
 • skládání z písmen dle předlohy
 • vosková technika)
 • logopedické cvičení

30264963 10204829678658898 5203377871518695424 o

 

Březen

 

O zajíčkovi, lišce a kouhoutkovi

 • rozbor pohádky
 • tvoření domečků pro zajíčky a lišku z čajových krabiček
 • opakování počtů "co je více" a " co je méně"
 • práce ve skupinkách
 • Kejklíř Jeníček v MŠP1570827

Kejklíř Jeníček v MŠ

Hodiny s jednou ručičkou

 • téma ročního období
 • třídění obrázku podle ročního obodobí a dělení na měsíce
 • pracovní listy s hodinami- čtvrt, půl, třičtvrtě, celá
 • tvoření vlastních hodin z CD

IMG 1504

IMG 1516

IMG 1512

 

O velikonočním zajíčkovi

 • symboly Velikonoc
 • vyrábíme zajíčky, beránky, slepičky
 • rytmizace velikonočních koled

IMG 1526

32157969 10204936455848261 8674805263187836928 n

Velikonoce a vynášení Smrtky

 • opakování tradic
 • malování vajíček voskovkovou metodou
 • výroba košíčků na namalovaná vajíčka
 • výnášení Morany

32169526 10204936455608255 1229644906302013440 n

 

fotky z vynášení Smrtky

Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko

 • práce se semínky
 • zasazení fazolek do skleniček - každý se stará o svou fazolku
 • co potřebují rostlinky k životu
 • přiřazování rostlinek podle počátečního písmenka k danému písmenku
 • pracovní listy 

Jak se Honzík učil latinsky

 • rozbor textu, řetězové reakce v kruhu
 • trénování optické A/S - pozorování čísel dle předlohy
 • rozklad vět na slova, slova na písmena, skládání písmen dle čísel
 • logopedická píseň abecedy
 • Děti do bruslí a Den otevřených dveří u hasičů

32226784 10204936546730533 5930152772556029952 n

32191535 10204936546810535 107366438573965312 n

fotky den u hasičů

 

O čápovi a lišce

 • tvoření příběhů dle obrázků
 • 3 skupiny zapisující informace o lišce, čápovi a co mají společného
 • pohádka od Pana Pohody - Perníková chaloupka
 • Den Země

32169542 10204936547490552 8753932373394980864 n,,32313621 10204936546930538 7545573217637761024 n

fotky z divadelního představení

fotky Den Země

 

 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz