Třída Berušky

 Třída dětí ve věku 4 - 6 let

 

Vyučující  -  Kateřina Bugajová

                      Hana Kovářová

Asistenti pedagoga:   Kateřina Augustinová

                                         Zuzana Komůrková

                                   

Režim dne:

 6,30   -    8,30        hry a činnost podle výběru

 8,30   -    8,45        ranní cvičení

 8,45   -    9,00        hygiena a přesnídávka

 9,00   -    9,30        společná činnost podle věku doplňovaná volnou hrou

 9,30  -    11,30       příprava a na pobyt venku a jeho realizace

11,30  -   12,00       hygiena a oběd

12,00  -   12,15       hygiena a příprava na odpočinek

12,15  -   14,00       odpočinek a spánek – starší děti odpočívají kratší dobu

14,00  -   14,30       úprava, hygiena, svačina

14,30  -   16,00       odpolední hry a zájmová činnost

 

Časy jídel jsou závazné, jinak je denní program flexibilní. Pružně reagujeme na situaci ve třídě.

 

          Třídu navštěvuje celkem 24 dětí.

          Ve školním roce 2021 - 2022 budeme pracovat podle tématu „ Co se děje v trávě, aneb nech brouka žít".  Pro mladší děti budou úkoly i obsahy zjednodušovány.

            Do plánu tradičně přidáváme povídání o novém měsíci - v jeho první den; narozeniny dětí a další příležitostné akce MŠ. Zaměřujeme se na ekologickou a polytechnickou výchovu. Máme kolem sebe krásnou přírodu, chceme ji dětem přibližovat v různých formách – pokusy, pozorování, tvoření z přírodnin, tvoření ze dřeva … Navštěvujeme semináře a programy s ekologickou tématikou, jsme v síti Mrkvička.

           Odebíráme časopis Sluníčko a společně pak vypracováváme různá ,,cvičení“. S předškolními dětmi vypracujeme, stejně jakov předchozích letech soubor „Strom“, který poukazuje na možné oslabené oblasti. 

            Během roku dodržujeme oslavy narozenin dětí. Každý měsíc navštěvujeme Obecní knihovnu v Plavsku a půjčujeme si knihy, sportujeme na školním hřišti, vydáváme se do lesa a pozorujeme ho v jeho proměnách. Máme možnost pracovat v dřevodílně, nebo využívat přírodní zahradu za MŠ.

        

Některé nadstandartní  aktivity :

  • kroužek angličtiny - angličtina každý den 
  • divadelní představení v naší MŠ a zaměřujeme se i na kvalitu představení
  • předškolní děti mají možnost návštěvy v ZŠ (škola nanečisto)
  • podporujeme akce rozšiřující znalosti dětí - dny otevřených dveří, výlet
  • dopravní čtvrtky – pravidelně jezdíme na dopravním hřišti před MŠ
  • společně se ZŠ realizujeme tvořivé dílny pro veřejnost  (vánoční a velikonoční)
  • bruslení a předplavecký výcvik  v J.Hradci

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz