Zápis do MŠ

   Vážení rodiče!

    Bohužel nemůžeme v letošním roce pozvat do školky vás ani vaše děti. O to víc se ale těšíme, až se v září všichni uvidíme. Pokud chcete zapsat Vaše dítě do naší mateřské školy, potřebujete vyplnit Žádost o přijetí MŠ a Čestné prohlášení. Obojí prosím vyplňte, podepište a pošlete spolu s kopií očkovacího průkazu na adresu Zš a Mš Plavsko, Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou. Můžete vše donést i osobně k rukám p. ředitelky Ivety Marušákové do školy.

     Na mailovou adresu vám přijde oznámení o přijetí a přidělené registrační číslo.  22. května budou na webových sránkách školy a na informační tabuli před školou zveřejněny seznamy přijatých a nepřijatých dětí. Dítě zde bude uvedeno právě pod výše zmíněným registračním číslem.

      Rozhodnutí o nepřijetí vám bude zasláno poštou, kladné rozhodnutí bude uloženo ve spisu dítěte v ředitelně školy. Na Vaši žádost Vám jej můžeme vydat.

       V případě přijetí Vás budeme dále informovat o provozu mateřské školy a úkonech předcházejících nástupu dítěte do školky.

 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz