Zápis do MŠ

Zápis do MŠ bude v letošním roce realizován dvěma kroky:

1) Elektronickým zápisem dítěte přes formulář na tomto odkaze; eletronický zápis je otevřen od 19. 4. 2023.

2) Prezenčním zápisem, který proběhne v úterý 2.5.2023 od 16 hodin. Zákonní zástupci doloží doklad o povinném očkování dítěte  (netýká se dětí předškolního věku), rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a podepsaný formulář (zápisový list), který obdržíte na e-mail po odeslání elektronické přihlášky. Žádné jiné vytištěné papíry tedy k prezenčnímu zápisu už nepotřebujete.

Nejpozději 19. 5.2023 budou na webu školy, na úřední desce školy a v prostorách MŠ vyvěšeny výsledky přijímacího řízení. Na seznamu budou uvedena pouze registrační čísla dětí, je proto důležité, abyste si číslo zapsali, či pamatovali. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zaslána poštou.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz