2. třída 2021 - 2022

Celý březen nás provázela postní doba - to je 40 dní k zamýšlení a objevování něčeho, co jsme o sobě třeba předtím nevěděli. Na začátku postní doby jsme si na pár dní zkusili opravdu si odepřít něco z toho, co máme rádi (sladkosti, poslouchat hudbu, sociální sítě). Nebylo to jednoduché, ale většina z nás to vydržela. Každý den jsme také přemýšleli nad nějakým příběhem inspirovaným příběhem z bible.

Protože na první postní neděli se v některých oblastech dělá k jídlu pučálka, tak jsme si zkusili starat se pár dní o klíčící hrách, abychom si ho pak na konci týdne osmažili a rozdělili se o tuhle dobrotu o přestávce i s ostatními třídami.

Protože se s námi v březnu loučila naše A., která přechází do jiné školy, uspořádali jsme velkou (dojemnou) rozlučku, plnou fotek, vzpomínek, dárečků a dobrůtek.

A úplně na konci měsíce jsme si pohráli s umělou inteligencí a snažili jsme se ji přesvědčit, aby nám podle přepisu vygenerovala obrázky našich vynálezů.

Všechny fotky najdete tady.

 

 

 

Druhé pololetí jsme začali přemýšlením o tom, co nás dělá lidmi. Že jsme každý jiný a přitom každý má velkou cenu pro sebe i pro okolí...

A také o tom, že to nejdůležitější často není vidět na první pohled...

Zahráli jsme si anglickou deskovku, kterou jsme společně se čtvrťáky vytvořili v předchozím měsíci...

...a když většina třídy odjela na florbalový turnaj, byl čas i na další deskovky.

A samozřejmě jsme se u toho všechno stihli i učit :) Všechny fotky najdete zde.

 

 

I v lednu pokračujeme v intenzivní práci na všem, co má úspěšný třeťák zvládnout. Takže cvičíme násobilku...

...poznáváme a procvičujeme vyjmenovaná slova...

...i slovní druhy...

...a větné vzorce.

Kromě toho přišel poločas, tedy pololetí, a tak jsme se ohlíželi, co všechno už jsme letos zvládli. S většinou jsme se pak potkali i individuálně na konzultacích.

Část třídy jela reprezentovat školu ve fotbale (a reprezentovali skvěle!), ostatní zatím tvořili spolu se čtvrťáky a páťáky anglickou deskovku. A těšíme se, až si ji někdy zahrajeme!

A čím končí leden? Vysvědčením a zaslouženým překvapením!

 

Všechny fotky z ledna ve II. třídě najdete zde.

 

Prosinec.. To je advent, Mikuláš, chystání na Vánoce a spousta předvánočních akcí. A tak jsme se vánočně ladili, povídali si o významu jednotlivých adventních svící, chystali se na svátky, ale u toho jsme zvládli i učení.

Prosinec jsme započali velkou reflexí uplynulých měsíců - udělali jsme si pořádek v košíčcích, prošli probrané učivo v učebnicích a pracovních sešitech a hledali důkazy o tom, že jsme se skutečně něco naučili. To, co jsme si dokázali obhájit, jsme si vybarvili ve svých mapách pokroku.

Začali jsme velké téma slovních druhů...

...a násobilku si procvičovali, jak jen to šlo.

Když jsme v matematice probírali zaokrouhlování, tyhle tři slečny vzaly výklad za mě... :)

A před besídkou jsme měli na starosti přípravu jednohubek. Při takové činnosti se krásně posiluje spolupráce a nutnost domluvy a plánování práce. Ale i to třeťáci zvládli...

 

Všechny fotky z prosince jsou ve fotogalerii zde.

Přišel listopad a přinesl nám vyjmenovaná slova. Nejprve jsme se z nich naučili zvířata, a to tak, že jsme se na jeden celý den do těchto zvířátek převtělili. Netopýr to vzal hodně vážně a co ten den šlo, to dělal hlavou dolů :-D  

Při angličtině jsme se věnovali počasí. Poslouchali jsme tak, jaké počasí je kde na světě a pak dohledávali skutečné počasí i na skutečném meteorologickém serveru v angličtině. To, co jsme zjistili, jsme pak sehráli jako televizní vysílání. 

Angličtinu jsme propojili i s prvoukou, ve které jsme se s paní učitelkou Madlou zrovna věnovali měření - mimo jíného i měření teploty. Máme tedy za oknem třídy klasický teploměr a každý den aktualizujeme naši tabuli Our Daily Weather. Učíme se tak i dny a měsíce anglicky. 

Některá vyjmenovaná slova si prožíváme trochu víc do hloubky, takže jsme si s pomocí internetu dohledávali, kolik OBYVATEL má obec, ve které BYDLÍME. 

Listopad je také měsícem Bobříka infeormatiky, kterého se zúčastnila celá naše třída. A na to, že úkoly jsou oficiálně až pro čtvrťáky, si všichni vedli velmi dobře!

V matematice jsme se pustili do dělení...

...inscenace jízdy autobusu (díky rodičům za poctivé pití vína a donesení korkových špuntů na postavičky!)...

...a znázorňování slovní úlohy jako obrázku, který nám pomůže si situaci lépe představit. 

A protože první adventní neděle připadla ještě do listopadu, vstupujeme do prosince s NADĚJÍ, která je jménem první adventní svíce.

Všechny fotky z listopadu najdete tady

 

Čas ve školním roce letí jak splašený, takže je nejvyšší čas ohlédnout se za říjnem. 

Co jsme tedy dělali? Rozebírali jsme slova na prvočinitele. Nebo alespoň na předponovou část, kořen a příponovou část. Hledali co znamená, že jsou spolu slova jazykově příbuzná. Brzy to totiž budeme potřebovat... Za rohem už na nás čekají vyjmenovaná slova.

Začali jsme pracovat s kartičkami s obrázky ze života tučňáků. To, co na obrázcích prožívají, často prožíváme také, ale takhle je jednodušší o tom mluvit. Tentokrát jsme si na nich ukázali, jak se tučňáci vypořádávají s nepříjemnými pocity. A že je v pořádku je mít, pocit je jen pocit, dává nám zprávu o tom, co se s námi děje. 

V matematice jsme kromě jiného využili podzimní nadílku kaštanů a pomocí nich tvořili číselný rozklad na jednotlivé řády. 

V čítance jsme měli pro tento měsíc téma bajek. Na nich jsme si ukazovali i členění textu do úvodu, stati a závěru. A jeden takový závěr týdne byl obzvlášť skvělý, protože děti na základě bajky dospěly k tomu, že každý z nás má svůj dar a je zbytečné snažit se být někým jiným. A tak jsme si naše dary zvědomili a bylo nám společně moc fajn. 

Všechyn fotky z října ve II. třídě najdete zde.

Tak jsme přivítali nový školní rok. V naší známé třídě, ale s novou paní učitelkou. Pracujeme společně na dodržování třídních pravidel, bavíme se o tom, z čeho máme radost a co nás naopak trápí. Každý den začínáme ranním kruhem a alespoň několikrát do týdne končíme závěrečným kruhem, ve kterém je prostor na zhodnocení toho, co se ten den povedlo, co jsme se naučili nového, nebo jakou překážku jsme dnes potkali a jakým způsobem se nám ji podařilo překonat. 

Trénujeme spolupráci v náhodných dvojicích i skupinách, razíme heslo “není potřeba být s každým nejlepší kamarád, ale je potřeba umět s každým nějak vyjít, rozdělit si práci, dohodnout se”. 

Stejně tak rozsazení v lavicích se bude čas od času náhodně měnit, abychom měli příležitost lépe se poznat a zkusit si různé styly spolupráce. 

Maximálně využíváme toho, že máme sice malou třídu, ale zato velkou místnost družiny. Naše hodiny tak občas ani moc nepřipomínají vyučování, děláme si pohodlí, jen si připomínáme, že pohodlí nesmí být na úkor soustředění. 

Každé úterý ověřujeme, jak se nám povedlo naplnit cíle z minulého týdne. Každý sám si tak zkusíme vyřešit úlohy, které jsme v předchozím týdnu trénovali.

     

Ke čtenářským dílnám jsme si vyrobili své čtenářské deníky, kam zapisujeme, co jsme přečetli. Učíme se knihy nejen číst, ale také si o nich povídat, popisovat postavy, které v nich vystupují, nebo doporučit knihu na základě charakteristiky někomu, kdo bude mít podobný vkus jako my.

Protože jsme se během září setkali v čítance se světem poezie, doplňovali jsme hodiny i o výtvarné vyjádření - nejprve jsme suchými pastely znázorňovali barevnou náladu (výtvory zde),podruhé jsme pak tvořili obsah básně graficky - kaligramem (výtvory zde).

Řazení podle abecedy jsme opakovali v roli knihovníků, kteří rovnají knížky podle abecedy. Nejprve jen několik málo knížek, v říjnu jsme si pak (ne úplně plánovaně) zkusili přerovnat téměř celou knihovnu :) (Video)

Všechny fotografie ze září si můžete prohlédnout zde

 

Druháci nejen rádi zpívají, ale zahrají i svým kamarádům na hudební nástroje.

Děti si vyzkoušely v tělocvičně některé disciplíny ze zimních olympijských her.

 Při hodinách českého jazyka děti procvičují nejen psaní, ale klade se i velký důraz na porozumění textu.

 Při matematice si děti vyzkoušely pomocí osové souměrnosti vystřihnout berušku.

O prvouce se děti dozvěděly zajímavé informace o výrobních surovinách.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz