Historie školy

Brožurka vydaná k 140. výročí postavení současné školní budovy ke stažení zde:

Screenshot 2020 04 09 15 57 20

historie skoly plakat

Počátky školy v Plavsku

Historie školy v Plavsku začíná v roce 1791, tedy 17 let od zavedení povinné školní docházky. Tohoto roku byla zřízena první školní budova a ustanoveno místo učitele. Dříve se učilo porůznu po domácnostech, funkci učitelů zastávali zcestovalí řemeslníci či vysloužilí vojáci.

Škola byla zřízena v budově hospody “U Bohouše” (čp. 62). Prvním učitelem na škole byl Jiří Schmierer a na škole učil až do své smrti v roce 1835, tedy úctyhodných 44 let. Původní budova dnes již nestojí, na jejím místě je dnes velký obytný objekt.

Druhá budova školy - dnešní Obecní dům

Po té, co původní budova přestala potřebám školy dostačovat (kvůli kapacitě i kvůli stavu budovy), rozhodla se obec roku 1877 vybudovat novou školu, a to místě, kde dnes stojí Obecní dům. Původní budova školy byla ovšem menší, Obecní dům (dříve Kulturní dům) byl postaven na jejím místě až v roce 1929.

Současná budova školy

Když několik let po zavedení povinné osmileté školní docházky místo původní šestileté (1869) přestala kapacitně dostačovat i druhá budova, přistoupila obec v roce 1877 ke stavbě další budovy, v níž škola funguje až dodnes. Už od počátku byla koncipována jako dvojtřídní, byť první rok své existence fungovala jako jednotřídní. Na škole bylo tím také zavedeno místo pomocného učitele. Na konci 19. století do školy chodilo přes 100 dětí.

 

pred1948

Nejstarší dochované součásti školy

Nejstarší “památkou”, jsou vchodové dveře, které svému účelu složí od samého počátku školní budovy, tedy od roku 1877. Druhým pamětníkem dob minulých je školní zvonek na chodbě, který zde byl instalován v roce 1895 a měl velmi dobrodružný osud - za první světové války měl být odevzdán k přetavení na zbraně, ale prozřetelný řídící ho zavčas zakopal na dvoře pod stromem a po válce opět vykopal a zavěsil.

Dvorek - letní tělocvična, místo k relaxaci i ke slavnostem

Na dvorku byla roku 1890 zřízena letní tělocvična. Jak dlouho skutečně sloužila, nevíme, každopádně její zbytky se nacházely na dvoře až do roku 1966, kdy byla v natolik havarijním stavu, že musela být zrušena.

V roce 1991, kdy škola otevřela školní družinu, byl dvorek uzpůsoben tak, aby mohl být využíván k relaxaci, a to během času družiny i o přestávkách. Dnes je dvorek využíván také jako místo konání tradiční slavnosti k závěru školního roku - červnové Slavnosti na dvorku.

Současná budova v průběhu času

Během 140 let své existence prošla budova školy mnohými úpravami - dvojí výměnou oken, zavedením elektřiny, zavedením vodovodu a vody přímo ve školní budově, sejmutím křížku z průčelí, úpravami předzahrádky. Změny dobře vystihuje série fotografií z doby zřejmě předválečné, doby před rokem 1948, z roku 1977, 2007 a 2017.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz