Informace pro rodiče

Ochranné prostředky

Vážení rodiče!

Dle nařízení MŠMT je nutné, aby žáci, kteří jsou ve škole měli tyto ochranné prostředky dýchacích cest:

* respirátor nebo obdobný prostředek(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

* zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

 

Znamená to tedy, že látková rouška nevyhovuje. Moc vás všechny prosím o opatření takových ochranných prostředků pro své děti. Buďme k sobě ohleduplní a pokusme se tak o udržení dětí ve škole co nejdéle.

Provoz školy do konce roku 2020

Vážení rodiče!

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí kritového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny.

Z tohoto důvodu se s dětmi uvidíme naposledy v pátek 18. 12. 2020. 21. 12. a 22. 12. mají tedy děti volné dny, od 23. 12. mají vánoční  prázdniny, které potrvají do neděle 3. ledna. Do školy děti nastoupí v pondělí 4. ledna 2021.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky.

Provoz školy od pondělí 30. listopadu

Od 18. listopadu jsou ve škole přítomni žáci 1., 2. a 3. ročníku. Pracují podle rozvrhu hodin, který dostali na začátku školního roku. Nevyučuje se hudební  a tělesná výchova. Funguje jedno oddělení družiny od 7:00 do 16:00 hod. Žáci odebírají jídlo ze školní jídelny za stejných podmínek jako před zavřením školy.

Od pondělí 30. listopadu budou ve škole přítomni i žáci 3. a 4. ročníku.

Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole (i školní družině) mají povinnost nosit roušky.

Výuka probíhá podle rozvrhů vydaných na začátku školního roku.

Nevyučuje se hudební a tělesná výchova. Tělesná výchova je nahrazena procházkami do okolí školy.

Mezi výukovými bloky pobývají žáci minimálně půl hodiny venku (počítejte s tím v případě chladného počasí).

Výuka i organizace přestávek bude probíhat tak, aby se žáci a vyučující  jednotlivých tříd nepotkávali.

Provoz školní družiny bude probíhat od 7:00 do 16:00 hod ve dvou odděleních družiny tak, aby se ani zde žáci nepotkali a my tak minimalizovali počet dětí v případné karanténě.

Obědy jsou žákům vydávány za stejných podmínek jako před uzavřením škol.

Uzavření školy

Vážení rodiče,

z nařízení vlády České republiky je od středy 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána fyzická přítomnost žáků 1. stupně základních škol v prostorách školy. Uzavřena je také školní družina. Po tuto dobu bude vzdělávání probíhat distanční formou. Informace k výuce najdete od příštího týdne ve svých emailových schránkách. Po zbytek tohoto týdne mají děti práci zadanou v týdenních plánech. Obědy jsou pro všechny žáky od 14. 10. 2020 automaticky odhlášeny. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

 

Noc s Andersenem

Dnes měla proběhnout v knihovnách po celé ČR a i v dalších zařízeních již jednou posunutá NOC S ANDERSENEM 2020. Bohužel, situace nám nepřeje a tato akce je zrušena. Noc s Andersenem se zaměřuje právě na samotného nejslavnějšího pohádkáře H. CH. Andersena a každý rok na vybraného spisovatele či literární postavu. Letošní rok je zaměřen na spisovatelku Boženu Němcovou a literárního hrdinu Harryho Pottera. My s vámi být nemůžeme, ale můžeme vám zpříjemnit dnešní literární noc. POJĎME si udělat NOC S ANDERSENEM DOMA! Vezměme své oblíbené knížky, čtěme si společně, prohlížejme ilustrace, něco nakresleme, vyrobme, upečme, uvařme si dobrý čaj či kakao.. a buďme spolu v kruhu rodinném.. Připravili jsme pro vás pro zpříjemnění chvil pohádku od Boženy Němcové Čert a Káča, kterou když si zde poslechnete: https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-cert-a-kaca-7963409 můžete zkusit hrát hru Milionář: https://learningapps.org/display?v=ps1mic9r320... a Párty: https://learningapps.org/display?v=pxuv57vct20... a kdo by si chtěl zkusit projít úkoly od Harryho Pottera, najde je zde ⬇️ Užijte si dnešní VÁŠ večer! A třeba příští rok! Váš tým Noci s Andersenem z Plavska

 

Opatření MZd od 10. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 10.9.2020 do odvolání je potřeba ve vnitřních prostorách s výjimkou tříd nosit roušky, na pohyb po chodbách by je děti měly mít. Dejte tedy prosím dětem do školy s sebou roušku.

SCHŮZKA RODIČŮ 15.9.2020 OD 16:00

Vážení a milí rodiče, zveme vás na setkání v naší škole, které se koná v úterý 15. září od 16 hodin. Mimo jiné vás seznámíme se "Školou online". Těšíme se na vás. 

ZAČÍNÁME

Vážení a milí!

Zveme všechny žáky, prvňáky a jejich rodiče na otevření nové, jedinečné, vyjímečné galerie LA GALERIE FLOTTANTE. Galerii najdete v budově základní školy. Protože jsme nestihli zcela doladit fasádu budovy, musíte k návštěvě použít zadní vchod (projdete velkými vraty přes dvůr). Malou nepohodu při vstupu ale mnohokráte vynahradí umělecká díla, která můžete v galerii zhlédnout. Ty největší světové galerie nám zapůjčily ty nejznámější a nejcennější obrazy. Neváhejte a přijďte.

KDY?  Přece v úterý 1. září 2020

V KOLIK?  V 8:00 hodin

PROGRAM:   -přivítání ředitelkou galerie v přednáškovém sálu (tělocvična)

                      - hromadná prohlídka galerie s odborným výkladem

                      - slavnostní přivítání prvních návštěvníků v sálu č. 2 za účasti nejvýznamnějších představitelů obce

                      - plánované ukončení akce v 8:45 hod

Hygienická opatření od 1. září 2020

Na základě manuálu "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19" vydala ředitelka školy pokyn "Hygienická opatření vzhledem ke covid-19". Pokyn vychází z doporučení MŠMT a MZd a naplňuje všechny jeho závazné části. Části , které mají pouze doporučující charakter,  jsme přizpůsobili běžnému chodu naší školy a jsme připraveni je měnit podle aktuálních pokynů příslušné KHS nebo plošně MZd.

Pro vás, rodiče, z toho vyplývá, že:

- do školy budete posílat děti bez příznaků infekčního onemocnění

- při příchodu do školy si vydesinfikujete ruce

- ve škole se budete zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu

- v případě nutnosti si vyzvednete nemocné ditě co nejrychleji to bude možné

Informace a pokyny MŠMT k výuce od 1. 9. 2020

Výuka od 1. 9. 2020 se bude řídit podle pokynů v manuálu MŠMT. Aktuální verzi dokumentu naleztete na stránkách MŠMT. Nejčastější dotazy, například ohledně nošení roušek, jsou zodpovězeny na této stránce.

Zveřejněny rozvrhy a harmonogram roku

V sekci Rozvrhy byly zveřejněny předběžné rozvrhy na školní rok 2020/21. Je možné, že doznají ještě nějakých drobných změn, ale délka vyučování v jednotlivých dnech by se už měnit neměla. Proti předchozím rokům bude mít I. třída odpolední vyučování v pondělí místo úterý. V pondělí po obědě se také bude během zimy jezdit na plavání.

V sekci Harmonogram byla data aktualizována pro nadcházející školní rok.

Pozvánka: Škola končí - léto začíná, 22.6.2020

Slavnost ke konci školního roku letos proběhne 22. 6. 2020 v 16:00, netradičně v parku u pomníku.

kola končí léto začíná

Otevření základní školy

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola Plavsko, oznamuje, že od 25. 5. 2020 umožňuje otevření školních skupin. Činnost ve školních skupinách bude probíhat ve dvou částech: dopoledne výuková část, při níž budou s žáky učitelky jednotlivých ročníků, a odpoledne odpočinková a relaxační část, při níž budou s žáky vychovatelky a asistentky pedagoga. Podrobnosti k provozu školy najdete v přiloženém dokumentu.

Výsledky přijímání do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení,

      níže vkládám seznam žáků přijatých k povinné školní docházce  do Základní školy a Mateřské školy Plavsko pro školní rok 2020/2021. Velmi si všichni vážíme vašeho zájmu o naši školu a děkujeme za něj. Každoročně pořádáme pro budoucí prvňáky "Školu nanečisto", aby si osahali školu, vyzkoušeli vše potřebné a věděli tak,  "do čeho jdou". Letos to bohužel nebude možné. Pokusíme se s ostatními pedagogickými pracovníky vymyslet něco, co by tuto akci alespoň částečně nahradilo. Určitě vám dáme vědět. Počítejte také se schůzkou rodičů ještě v červnu. Povíme si o systému fungování naší školy o způsobech práce, domluvíme se na učebnicích a způsobech výuky čtení a psaní. Termín schůzky vám včas sdělíme prostřednictvím mailové pošty.

     Moc se na vás i vaše děti těším a přej hodně sil a radost z dětí.

     Krásné slunečné dny.

     Mgr. Iveta Marušáková

     

 

 

 

Znovuotevření ZŠ

Vážení rodiče!

         Od pátku 1. května máme v ruce informace o provozních podmínkách, které je potřeba dodržet při znovuotevření školy pro žáky. V příloze vám posílám část, která se týká pravidel při vstupu do budovy a pobytu v budově a třídách. Není to pro nás zrovna příjemné čtení. Zatím to vypadá na rozdělení dětí do skupin po 15 (maximálně) a hlídání, aby se skupiny za celý den nepotkaly, nepromíchaly a asi ani neviděly, zůstávaly ve svém určeném prostoru (třídě). Můžeme využívat venkovní prostory školy (každá skupina zvlášť nebo jinde), nemůžeme ale mimo areál. To platí i pro odpolední hodiny. Přesnější a detailnější informace a pravidla pošlu, až budu vědět, s kolika dětmi a skupinami mám počítat.

          Prosím vás tedy o zaslání informace o tom, zda vaše dítě nastoupí 25. května do školy a jak dlouho potřebujete, aby ve škole bylo (maximálně do 16:00 hod). Podle informací ze ZŠ Stráž n Než. můžete počítat s obědy.

         MŠMT doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz prohlášení) a pokud žák patří do rizikové skupiny, nebo žije ve společné domácnosti s osobou, která patří do rizikové skupiny, rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při vstupu do školy budete podepisovat prohlášení (viz příloha), že jste rizikové faktory zvážili. Pokud se rozhodnete nechat dítě i nadále doma, měl by vám i nadále zůstat příspěvek na ošetřovné v případě, že žák, nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny (stále čekáme na přesné vyjádření ).

         Děkuji vám, že situaci tak úžasně zvládáte, a věřím, že to společně nějak „přežijeme“.

     Hezký den.

Iveta Marušáková

 

Bruslení

 

KDY?                  Vždy v úterý od 9:00 do 10:30 hod . Začínáme 31. 3., pak 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2020.

KDE?                   Na  Zimním stadionu J. Marka v J. Hradci

CO S SEBOU?    Tkaničkové brusle, helmu (na hokej, lyže nebo kolo), vhodné sportovní oblečení, pití

CENA?                 Kurz 375,- + led + doprava  -  v minulých letech vše dohromady kolem 1 000,- Kč.

CO JE POTŘEBA?   *  na webových stránkách www.detidobrusli.cz přihlásit děti do kurzu a tím i registrovat k úrazovému pojištění

                                  *  vyplnit a podepsat formulář ke GDPR a vrátit ho do školy před začátkem kurzu

POKUD  POTŘEBUJETE NABROUSIT BRUSLE, stačí, když je v týdnu od 23. 3. do 27. 3. 2020 přinesete do školy. Brusle odvezeme k nabroušení a děti je budou mít připravené v úterý na stadionu. Broušení stojí 60,- Kč.

VÝUKA: úterý 1. - 4. hodina všechny ročníky bruslení   , 6. - 7.  hodina dle rozvrhů

                                                  1. hod              2. hod             3. hod              4. hod             5. hod 

               středa 1. ročník             -                      Čj                   Čj                     M 

                           2. ročník            Aj                     Čj                   Čj                     M

                           3. ročník            Aj                     Čj                   Čj                     M

                           4. ročník           Čj                     M                   Čj                      M                   Pč

                           5. ročník           Čj                     M                    Čj                      M                   Pč

Ostatní dny vše podle stávajícího rozvrhu hodin. Po ukončení kurzu bruslení se výuka v úterý a středu vrací k normálnímu rozvrhu hodin.

 

 

Uzavření školy

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Co to znamená: až do odvolání je zrušena výuka na základní škole, mateřská škola je zatím v provozu

Výuka: výuka bude probíhat v režimu domácího vyučování. Žáci budou prostřednictvím mailů a týdenních plánů dostávat od vyučujících úkoly ke splnění. Po příchodu do školy budou úkoly vyhodnoceny a ohodnoceny.

Potvrzení: pokud potřebujete s dítětem zůstat doma, vyzvedněte si u ředitelky školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy" a odevzdejte ji svému zaměstnavateli.

Provoz školy: ve škole bude během dopoledních hodin přítomna ředitelka školy, pro informace lze použít jakýkoli ze školních mailů, případně telefon 605 745 664.

Odpoledne s poezií

Zveme všechny rodiče a přátele naší školy na Odpoledne s poezií. Recitovat pro Vás budou členky našeho recitačního kroužku. Některé z nich jsou přihlášeny na okresní kolo přehlídky dětských recitátorů, takže to pro ně bude velká generální zkouška. Potřebujeme povzbuzující, vnímavé a chápající publikum. Za odměnu si potom děti i vy můžete poslechnout texty z úst ostřílených recitátorů, několikánásobných účastníků celostátní přehlídky recitátorů Jiráskův Hronov, Víta Marušáka, Lenky Weinerové a Jiřího Fencla.

Samozřejmě, že jsme nezapomněli na občerstvení - kávu a něco dobrého k ní, aby bylo posezení co nejpříjemnější.

Moc se na Vás těší děti z recitačního kroužku i my nerecitátoři.

Noc s Andersenem, 27.-28.3.2020

88945731_141039720724929_2083441807261171712_o.jpg

PLAVÁNÍ SKONČILO, OD ZÍTŘKA SE VRACÍME K PŮVODNÍMU ROZVRHU HODIN!

Strana 1 z 5

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz