1. třída 2021 - 2022

S novým kalendářním rokem jsme se pustili do práce s velkým nadšením. A stihli jsme toho opravdu hodně.

Tématem ledna se stalo povídání o emocích - v rámci ranních kruhů jsme rozebírali různé situace, v nichž se ocitají tučňáci na kartičkách - kdy mají radost, kdy jsou smutní, kdy mají vztek, strach, anebo kdy se můžou cítit úplně uvolněně a v klidu. Zjistili jsme, že na jednu situaci se dá pohlížet z mnoha pohledů a také že každý ji můžeme vnímat jinak a každé vnímání je v pořádku, protože emoce jsou jenom naše. Na tato povídání navazovaly i relaxace při čtenářských dílnách a společné čtení knihy Barevná příšerka. Ta totiž mění svoji barvu podle toho, jakou emoci zrovna cítí. Společně jsme pak příšerce pomáhali její emoce třídit. Další týden na to navazovala epizoda s barevnou příšerkou ve škole - o tom, jak se její pocity můžou v průběhu dne měnit.

Prvňáci pracovali na posledních uvolňovacích cvicích, protože od dalšího měsíce už nás čekají písanky a psaní písmenek. V matematice využíváme pomůcky, abychom si dokázali vše dobře představit. U toho trénujeme spolupráci ve dvojicích - rozdělení práce a vzájemnou domluvu.

Třeťáci došli ve vyjmenovaných slovech už k těm po S. Společně jsme se před vysvědčením snažili dobrat toho, co všechno je "schováno" ve známce, která bude na vysvědčení. Pořád společně hledáme způsoby, jak ověřovat, že probírané učivo všichni zvládli.

Nechybí ani fotky z hodin hudební výchovy, tělocviku a výtvarné výchovy.

Další měsíc naší společné práce - první ročník trénoval krokování, evidenci tabulkou, skládání z dřívek a další dovednosti. Prvně se v matematice potkali s prostředím Dětského parku, který je přípravou pro orientaci v schématech.

Třeťáci, kteří už toto prostředí znají, jim připravili park na koberci, aby si prvňáci mohli na vlastní nohy vyzkoušet "cestu z bodu A do bodu B".  

Třeťáků je v ročníku jen 5, o to je důležitější jejich spolupráce a soudržnost. Takhle zjišťovali, co jim při spolupráci vyhovuje nejvíce, aby dosáhli požadovaného výsledku a ještě se u toho všichni cítili dobře.

Prvňáčci už také aktivně skládají slova z písmenek.

Pár fotografií z hudební výchovy s paní učitelkou Janou:

Něco z tělocviku v tělocvičně, než začalo plavání:

A v závěru listopadu jsme přivítali advent povídáním o naději - což je také jméno první adventní svíce.

Tyto a ještě další fotografie z listopadu najdete v albu ve fotogalerii.

V říjnu jsme se snažili využít dny, kdy se dala část výuky ještě trávit venku. Školní hřiště jsme tak využili nejen při tělocviku, ale i při češtině či matematice. Prvňáci například při běhací hře štafetově hledali pod kloboučky písmenka, aby z nich složili předepsaný řetězec písmen. Třeťáci si procvičovali na hřišti sčítání pod sebou a další. Při tělocviku jsme se zaměřili na atletické průpravy nízkého startu na sprint a techniky hodu míčkem. Další fotografie zachycují spolupráci dětí při úklidu po psaní do krupice. Také jsme v tomto měsíci začali oveřovat, co už všechno umíme - nejčastěji pomocí knížečky s gradovanými úlohami (to znamená, že děti řeší knížečku od první strany a s každou další stranou roste náročnost úlohy). Na konci dne pak většinou relaxujeme při nějaké tvořivé činnosti - děti zaujala hra "Piccaso", kde mají pomocí geometických tvarů znázornit nalosované obrázky, aby pak další spolužáci mohli hádat, který výtvor patří ke kterému zadání.  Při čtenářských dílnách jsme se zabývali příběhem o chlapci-pasáčkovi, který si vymýšlel a volal, že jeho stádo napadli vlci, i když to nebyla pravda, a ztratil tak důvěru lidí. Ti mu nakonec nepřišli na pomoc, když to doopravdy potřeboval. Společně tak otevíráme i témata jako co to znamená někomu věřit, proč lidé lžou a jestli je nějaké řešení, když nechci někomu říct pravdu. Příběh si děti dobře pamatují, následující hodinu pak jeho záchytné body znázornily pomocí obrázkové osnovy.

Máme za sebou první společný měsíc. Vzájmně se poznáváme, zjišťujeme, jak co nejlépe společně pracovat. Děti v prvním ročníku uvolňují ruce pro psaní a trénují správné držení tužky. Také poznávají různá manipulativní prostředí v matematice. Třeťáci opakují učivo předchozího ročníku a zdokonalují se v pomoci sobě navzájem, když společně kontrolují práci, kterou udělali, případně sami hledají, kde se stala chyba. Krásným závěrem je pak vždy konec týdne, kdy společnými silami vyhodnocujeme cíle v týdenních plánech - třeťáci při tom pomáhají prvňákům, kteří si ještě týdenní plány sami nepřečtou.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz