Práce dětí 2021 - 2022

Od začátku školního roku jsme stihli chodby naší školy ozdobit už pěknou řadou výtvorů. Některé byly dokonce tématické: podzimní nebo halloweenské. Podívejme se na výběr z nich.

Žáci III. třídy vytvářeli komiksový "Příběh svatého Václava". Na jeho počest si pak děti ve všech třídách zkoušely vyrobit korunovační klenoty, konkrétně Svatováclavskou korunu. Halloween se nám na školní nástěnce také promítl. Z oranžových balónků naplněnch moukou jsme vytvořili dýně a atmosféru dozdobili černými netopýry letícími oblohou (technikou škrabaných suchých pastelů). 

Děti z I. a II. třídy vytvářely několik učební pomůcek, které využily ve výuce. Vytvářely vlastní les plný jedlých i jedovatých hub, které následně poznávaly. Plakát plný bylinek byl samostatnou prací třeťáků, kteří se tohoto úkolu zhostili výborně. Po vytvoření učební pomůcky následovala složitější část úkolu. Seznámit s bylinkami jejich mladší spolužáky - prvňáky.

Dalším výtvorem je rámeček, který představoval okno. Děti měly za úkol představit si, co vidí z okna svého pokoje nebo z okna ve třídě. Většina si vybavila stromy, ze kterých padá listí, nebo na kterých sedí ptáčci. 

Velmi zábavné bylo, když jsme společně spřádali pavoučí sítě: Po uhodnutí hádanky děti soukaly vlastní pavoučí sítě. Kolem klacíků obmotávali bavlnky a provázky.

Motání nitě, krejčí není!
Plete sítě, rybář není!
Až své sítě usouká,
poznáte v něm _ _ _ _ _ _ _.

Prvňáci, druháci a třeťáci se naučili skládat lodičky z papíru. Společně jsme si přečetli krátkou pohádku "Příběh staré lodi", zamysleli se, jaké naše přání bychom chtěli s lodí poslat na širé moře, a pak si kadžý svou loď vyrobil, a i s přáním na společné moře poslal.

Jako další výtvor můžeme na fotografii vidět indianský bubínek, který si každý vyrobil při přespávání ve škole. Ten den jsme putovali za příběhem samotného Vinnetoua, takže bubínky a dešťové hole nesměly chybět.

Brzy do našeho alba přibudou další výrobky a výtvory. Některé z nich budete snad moci sami vidět na Vánočním trhu přimo u nás ve škole.

 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz